Privacy Policy

Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk. Grusenmeyer/G-Brand streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Aan de hand van deze Privacyverklaring stelt Grusenmeyer/G-Brand zich in regel met de Belgische Privacywet en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring legt uit welke informatie Grusenmeyer/G-Brand verzamelt en verwerkt bij een bezoek op deze website of bij gebruik van onze klantenkaart bij een bezoek aan één van onze winkels. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De Persoonsgegevens die Grusenmeyer/G-Brand verzamelt zijn relevant, niet overbodig en verbonden aan de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen.
Wanneer u zich registreert op onze website en/of wanneer u een klantennummer aanmaakt in onze fysieke winkel, kunnen wij volgende gegevens verzamelen:
-Naam, voornaam, e-mailadres, logingegevens, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum
-Bezoeken aan onze winkel en historieken van uw aankopen
Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief verzamelen wij volgende gegevens:
-Naam, voornaam, e-mailadres en kortingsbedrag voor een volgende aankoop.
De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen verschillen naargelang de diensten waarvan u gebruik wenst te maken.
Wij verzamelen de persoonsgegevens steeds omdat u deze aan ons geeft.

2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en hoe gebruiken wij die?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke en rechtmatige doeleinden.
Zo verwerken wij persoonsgegevens om bestellingen te verwerken, voor marketingdoeleinden, voor het beheer van klantenrelaties en voor statistische doeleinden:
-Beheer van bestellingen, levering en facturatie: wij verwerken persoonsgegevens teneinde de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die door u werd gevraagd. Behalve uw naam, adres en e-mailadres kunnen wij ook uw telefoonnummer gebruiken om u te informeren aangaande uw bestelling per SMS.
-Marketingdoeleinden: wij kunnen uw e-mailadres gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, acties en promoties, maar enkel en alleen indien u hiertoe uw expliciete voorafgaande toestemming heeft gegeven.
-Statistische doeleinden: wij verwerken persoonsgegevens voor het verbeteren van onze website. Zo nemen wij persoonsgegevens op in anonieme statistieken, waarbij de identiteit van specifieke personen niet kan worden achterhaald. Wij beroepen ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang, zijnde het voortdurend kunnen verbeteren van onze dienstverlening.
U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar u begrijpt dat bepaalde dienstverleningen onmogelijk worden indien wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.

3. Marketing

Zoals hoger aangehaald, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, maar enkel en alleen indien u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.
Indien u ingeschreven bent op onze nieuwsbrieven, dan zal u de Grusenmeyer/G-Brand nieuwsbrief en e-mail marketing berichten ontvangen. U kan uw toestemming steeds intrekken, zonder motivering en gratis. Bij e-mailberichten kan dit door onderaan op de voorziene uitschrijflink te klikken. Bij marketingmateriaal per post kan dit door te mailen naar info@Grusenmeyer/G-Brand.com
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling.

4. Doorgifte aan derden

Wij verstrekken enkel informatie aan derden die nodig is om hun werk te kunnen doen. Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
Om onze dienst aan u te kunnen leveren kunnen we relevante persoonsgegevens doorgeven aan vervoerders en opslagfaciliteiten die wij gebruiken.

5. Duur van de verwerking

Grusenmeyer/G-Brand houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.
Indien u 10 jaar geen bestellingen plaatst, verwijderen wij uw klantenprofiel.

6. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Grusenmeyer/G-Brand treft de nodige beveiligingsmaatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen waarbij in het bijzonder de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, per ongeluk dan wel onrechtmatig, wordt vermeden.
Grusenmeyer/G-Brand doet er alles aan om het gebruik van haar webshop zo veilig mogelijk te maken. Zo zal u opmerken dat de URL bovenaan in uw browser begint met ‘https’ in plaats van ‘http:’. Dit betekent dat de veilige modus actief is.

7. Uw rechten

Onderstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend door ons te contacteren via info@Grusenmeyer/G-Brand.com, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
-Recht van toegang en rectificatie:
U heeft het recht gratis toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te corrigeren.
-Recht van verwijdering en beperking:
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
-Recht van bezwaar:
U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u wel ernstige en legitieme redenen op te geven.
U kan u ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.
-Recht van overdraagbaarheid:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.
-Recht om klacht in te dienen:
U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be
Indien u nog vragen hebt over ons privacy beleid, gelieve met ons contact op te nemen via info@Grusenmeyer/G-Brand.com
Cookieverklaring
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag jouw privacy, de gebruiksvriendelijkheid én onze commerciële belangen zoveel mogelijk waarborgen.
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken en hoe je je cookie-instellingen kan aanpassen. Je verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Hieronder vind je uitgebreidere informatie over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Wat zijn cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Het bekendste voorbeeld van dit soort technieken zijn cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan een website in het geheugen van je webbrowser worden geplaatst. In deze bestanden wordt informatie opgeslagen waarmee de website specifieke apparaten of webbrowsers kan herkennen. Sommige cookies houden enkel je acties gedurende een specifieke browsersessie bij en worden daarna verwijderd, andere cookies blijven tussen sessies bewaard. Naast cookies worden er ook tags en scripts gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen we je naar de privacyverklaringen van deze partijen. Houd er rekening mee dat deze regelmatig kunnen wijzigen.

Functioneel – Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert

Wij gebruiken functionele cookies voor:
het onthouden van producten die je aan je winkelwagen toevoegt tijdens het online winkelen;
het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling;
het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.;
het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm;
het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
het mogelijk maken om te reageren op onze website;
het mogelijk maken dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Analytisch – Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken analytische cookies voor:
het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
het optimaliseren van de website.

Tracking – Cookies om (gedragsafhankelijke) inhoud en advertenties te kunnen tonen

Om de verkoop te stimuleren plaatsen wij bij diverse andere websites advertenties. Advertentieruimte wordt ingekocht bij mediabureaus en advertentienetwerken. Zij fungeren als tussenpersoon tussen websitehouders en adverteerders.
Wij proberen onze uitingen zo goed mogelijk bij jouw interesses te laten aansluiten. Om dit te kunnen doen, proberen wij op basis van je bezoek aan onze website een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden. De informatie over je huidige bezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.
Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit niet dat je geen advertenties van ons meer te zien krijgt. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Deze cookies maken het mogelijk dat:
er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt;
er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de advertentieruimte wordt gekocht;
er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de advertentieruimte wordt gekocht;
de websites je bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses;
er kan worden nagegaan of je op een advertentie hebt geklikt;
er informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites;
er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen;
er op basis van jouw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond.

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.
Browserinstellingen
Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde onderdelen helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.
Slotopmerkingen
Wij zullen deze informatie af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.

Winkelwagen
Scroll to Top